TIME muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto TIME on:

EnglantiSuomi
TIME
AIKA

Kuvaus

Palauttaa annetun ajan desimaaliluvun. Jos solun muotoilu on Yleinen ennen funktion kirjoittamista, Excel muotoilee tuloksen päivämäärämuotoon.

AIKA-funktion palauttama arvo on desimaaliluku 0–0,99999999, joka vastaa aikaa 0:00:00–23:59:59.Lisää tietoa (lähde)