TRANSPONOI muilla kielillä:

Englanti käännös Excel-toiminto TRANSPONOI on:

SuomiEnglanti
TRANSPONOI

Kuvaus

TRANSPONOI-funktio palauttaa pystysuuntaisen solualueen vaakasuunnassa tai päinvastoin. TRANSPONOI-funktio täytyy kirjoittaa matriisikaavana (matriisikaava: Kaava, joka suorittaa useita laskutoimituksia yhdelle tai usealle arvojoukolle ja palauttaa sitten joko yhden tai useita tuloksia. Matriisikaavat sijoitetaan aaltosulkeisiin { }, ja ne kirjoitetaan painamalla CTRL+VAIHTO+ENTER.) alueelle, jolla on sama määrä rivejä ja sarakkeita kuin lähdematriisissa (alue: Vähintään kaksi taulukon solua. Alueen solut voivat olla vierekkäin tai erillään toisistaan.). Käytä TRANSPONOI-funktiota laskentataulukon matriisin tai alueen pysty- ja vaakasuuntaisen asettelun vaihtamiseen.Lisää tietoa (lähde)