TTEST muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto TTEST on:

EnglantiSuomi
TTEST
TTESTI

Syntaksi

TTESTI(matriisi1;matriisi2;suunta;laji)

TTESTI-funktion syntaksissa on seuraavat argumentit (argumentti: Arvo, joka välittää tietoja toiminnolle, tapahtumalle, menetelmälle, ominaisuudelle, funktiolle tai toimintosarjalle.):

Laji: Funktion suorittama testi:
1 Parittainen t-testi
2 Kahden otoksen t-testi, jossa oletetaan, että varianssit ovat samat (homoskedastinen)
3 Kahden otoksen t-testi, jossa oletetaan, että varianssit ovat erisuuret (heteroskedastinen)


Lisää tietoa (lähde)