VASTINE muilla kielillä:

Englanti käännös Excel-toiminto VASTINE on:

SuomiEnglanti
VASTINE

Kuvaus

VASTINE-funktio etsii määritettyä kohdetta solualueesta (alue: Vähintään kaksi taulukon solua. Alueen solut voivat olla vierekkäin tai erillään toisistaan.) ja palauttaa sitten kyseisen kohteen suhteellisen sijainnin alueessa. Esimerkiksi jos alue A1:A3 sisältää arvot 5, 25 ja 38, kaava

=VASTINE(25;A1:A3;0)

palauttaa luvun 2, koska 25 on alueen toinen kohde.

Käytä VASTINE-funktiota jonkin HAKU-funktion sijaan, kun tarvitset kohteen sijainnin alueessa itse kohteen sijaa. Käytä VASTINE-funktiota esimerkiksi antamaan INDEKSI-funktiolle rivi_nro-argumentti.Lisää tietoa (lähde)