XNPV muilla kielillä:

Suomi käännös Excel-toiminto XNPV on:

EnglantiSuomi
XNPV
NNA.JAKSOTON

Kuvaus

Palauttaa nettonykyarvon kassavirtasarjalle, joka ei välttämättä ole kausittainen. Jos haluat laskea nettonykyarvon kausittaiselle kassavirtasarjalle, käytä NNA-funktiota.Lisää tietoa (lähde)